Truefeelingspl

O truefeelings

True Feelings to oryginalny, autorski program warsztatowy opracowany przez Idea Spin Sp. z o.o.

Warsztaty odwołują się do GŁĘBOKIEGO poczucia EMPATII. Ich celem jest stworzenie osobom z różnych grup wiekowych i zawodowych możliwości rozpoznania i DOŚWIADCZENIA potrzeb i bolączek, z jakimi się borykają osoby starsze i niepełnosprawne. Warsztaty adresowane są do młodzieży i osób dorosłych. Zapraszamy na nie urzędników i pracowników administracji, służby mundurowe, nauczycieli i pracowników służby zdrowia, a także przedstawicieli biznesu.

Niepowtarzalne DOŚWIADCZENIE, które pozwala ,,poczuć, co czują inni” sprawia, że przestajemy dostrzegać w osobach starszych i niepełnosprawnych jedynie petentów, pacjentów, podopiecznych czy klientów. Co więcej, możemy do ich potrzeb dopasowywać nasze usługi, produkty i niesioną im pomoc.

 

Warsztat, w czasie którego DOŚWIADCZYSZ, jak czuje się osoba powyżej 65. roku życia, która boryka się z trudnościami z poruszaniem, a także ma osłabiony wzrok i słuch. POCZUJESZ, jak trudno jest wykonywać proste czynności, jak wiele wysiłku i czasu kosztuje wypełnienie formularza czy policzenie drobnej kwoty pieniędzy

Warsztat, w czasie którego DOŚWIADCZYSZ, jak czuje się osoba, która straciła wzrok. POCZUJESZ, jak proste czynności nagle stały się niezwykle skomplikowane, jak trudno jest odnaleźć się w przestrzeni, a jeszcze trudniej skorzystać z konkretnych przedmiotów.

Więcej informacji o truefeelings: